BETROKKENHEID

De 90 bewoners voeren zelf een aantal taken uit die nodig zijn om De Refter te laten voortbestaan. We nemen (milieu)bewust de verantwoordelijkheid voor onze eigen leefomgeving.

Voeding, energie en internet worden gezamenlijk ingekocht en georganiseerd. Wanneer specifieke kennis niet in huis is worden klussen uitbesteed. Ook zijn er enkele betaalde krachten in dienst.

Het zelfbeheer vraagt, naast een sociale instelling en wat vergaderlust, dat iedere bewoner tenminste 6 uur per week in De Refter steekt.

Het is dit gezamenlijk zorgdragen dat het wonen hier speciaal maakt. De betrokkenheid zorgt er bovendien voor dat de huren relatief laag kunnen blijven.

DEELGROEPEN

Betrokkenheid is dé pijler. De Refter is mogelijk dankzij de duizenden uren liefde en werk die we er met zijn allen in steken. De werkzaamheden worden ondergebracht in zogenaamde deelgroepen.

Deze deelgroepen nemen allemaal een stukje beheer voor hun rekening. Hierbij kun je denken aan onderhoud, administratie, publiciteit, verhuur, het kantoor, het bos, het erf of de moestuin.

Iedere bewoner kan een keuze maken voor een deelgroep waar hij of zij goed in is, of juist voor een deelgroep waar het een en ander te leren valt.

Naast de wekelijkse deelgroepen en de maandelijkse klussen- dagen, zijn er nog jaarlijks terugkerende avonturen zoals het hooien van de oude boomgaard.