De Refter

Rijksstraatweg 37
6574 AC Ubbergen
024-323 52 59

 
 

Wonen in zelfbeheer

De Refter is een woon-werkgemeenschap in Ubbergen, nabij Nijmegen. Het complex ligt halverwege de Nederrijnse Heuvelrug, verscholen in het groen van het beschermde bronnenbos. Aan de noordkant kijkt het uit over de velden en uiterwaarden van de Ooijpolder.

Het pand, dat door Architect Van Groenendael werd ontworpen, functioneerde vanaf 1903 als meisjespensionaat. Sinds 1982 wordt het bewoond en beheerd door een groep bevlogen bewoners van allerlei soorten, maten en leeftijden.

'We delen de liefde voor de plek door gezamenlijk bij te dragen aan onderhoud, beheer en bestuur. Hierbij wordt erop gelet dat alles op een democratische, mens- en milieuvriendelijke manier vorm krijgt.'

In historisch, ecologisch en sociaal opzicht is De Refter sinds haar bestaan steeds een uitzonderlijke en wonderbaarlijke woon- en werkplek gebleven.